COP 15 även i sl

Just nu så pågår Unitede Nations Chlimate Change Conference i Köpenhamn….den 7/12 – 18/12. Här möts världens ledande för att besluta om ett nytt internationellt klimatavtal som ska ta vid när Kyotoprotokollet nu löper ut i slutet av 2012. 192 länder deltar och mycket står på spel. Här ges vi nu tillfälle att följa intressanta föredrag….i Malmö, SL, jobbas för högtryck med att föra över utbudet just till dig! Intressant!! Följ Malmös blogg eller besök Malmö-simmarna för mer information!
Annonser